Дом

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје ги известува сите заинтересирани правни и физички лица (домашни и странски) дека: Врз основа на Одлука бр.02-2903/1 од 17.05.2024 година се продолжува рокот за пријавување за Објавата бр.02/2024 за издавање на деловен простор под закуп по […]

Прочитај повеќе

Објава 02/2024 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (30.04.2024)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 02/2024 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (30.04.2024) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 01/2024 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (04.03.2024)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2024 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (04.03.2024) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 3/2024-СК за продажба на станoви во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (12.02.2024)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се  2(два) стана   во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст, пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 12.02.2024 до 19.02.2024 Становите може да се […]

Прочитај повеќе

Интервју на Генералниот директор на АДИССДСП – Зоран Ѓоргијев за „Фактор“ (29.12.2023)

Од во Прес со 0 Comments

Интервју на Генералниот директор на АДИССДСП – Зоран Ѓоргијев за интернет порталот Фактор Целиот текст прочитајте го на следниот линк

Прочитај повеќе

Оглас бр. 2/2024-СК за продажба на стан и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.02.2024)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се  1(еден) стан и 2(две) гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст, пријавата и изјавата за готови станови како и пријавата и изјавата за гаражни места. За дополнителни информации преземете ги  Правилата  и Одлуката за продажба. Огласот е отворен од 02.02.2024 до […]

Прочитај повеќе

Оглас бр. 1/2024-СК за продажба на станoви со гаражи и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (02.01.2024)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Влез во зградата

Предмет на јавното наддавање се  70 (седумдесет) стана со паркинг места и 2(две) гаражни (паркинг) места  во Скопје За подетални информации за становите и гаражните места  преземете го  Интегралниот текст, пријавата и изјавата за  станови во градба (Објект Даре Џамбаз 4.17, ул. Кочо Рацин) како и пријавата и изјавата за готови гаражни места (за објект во […]

Прочитај повеќе

Објава 02/2023 за продажба на деловен простор по пат на електронско јавно наддавање (29.12.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2023 3а продажба  на деловен простор  по пат на електронско јавно наддавање (29.12.2023) Се продава Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  на ул. 1740 бр 11 влез 1 (Катна гаража Солунски конгрес) со површина од 666 м2 […]

Прочитај повеќе

Објава 05/2023 за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање (14.12.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 05/2023 3а издавање на деловен простор под закуп во повеќе градови по пат на електронско јавно наддавање (14.12.2023) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и […]

Прочитај повеќе

Објава 01/2023 за продажба на деловен простор по пат на електронско јавно наддавање (07.12.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2023 3а продажба  на деловен простор  по пат на електронско јавно наддавање (07.12.2023) Се продава Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  на ул. 1740 бр 11 влез 1 (Катна гаража Солунски конгрес) со површина од 666 м2 […]

Прочитај повеќе