header

English | Почетна | Понуда | Јавни набавки | Одбор на директори | Менаџмент на Друштвото |
Пристап до информации од јавен карактер | Комуникација со граѓани со телесен инвалидитет, односно некаков вид и степен на попреченост |

Акционерско друшто за изградба и стопанисување со станбен простор
и со деловен простор од значење за Републиката

Новости и објави

18.07.2014 година - Оглас за издавање на деловен простор во повеќе градови Повеќе...

Подетални информации во делот Понуда, објавени огласи

Архива на огласи


21.11.2013 - Public announcement for sale of business asset and equipment - click HERE

Сајтот е во изработка!

The web site is under construction!

slika

 

Сајтот е во изработка!

The web site is under construction!