Почетна

СКОПЈЕ

Понуда на станбен и деловен простор во Скопје. Каталог...

СТРУМИЦА

Понуда на станбен простор во Струмица

БИТОЛА

Понуда на станбен и деловен простор во Битола. Сите Понуди...

ОХРИД

Понуда на станбен и деловен простор во Охрид. Сите Понуди...

ПРИЛЕП

Понуда на станбен и деловен простор во Прилеп. Сите Понуди...

ПЕХЧЕВО

Понуда на станбен простор во Пехчево. Сите Понуди...

Оглас 6/2015 за продажба на станови (до 22.06.2015)

Оглас број 6/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 170 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 6/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 10 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 6/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 28 станови во Охрид

 

Оглас бр. 6/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 21 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 6/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 7 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 6/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 5/2015 за продажба на станови (до 08.06.2015)

Оглас број 5/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 176 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 5/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 10 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 5/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 28 станови во Охрид

 

Оглас бр. 5/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 22 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 5/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 7 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 5/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 4/2015 за продажба на станови (до 12.05.2015)

Оглас број 4/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 177 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 4/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 10 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 4/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 28 станови во Охрид

 

Оглас бр. 4/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 22 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 4/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 7 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 4/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 3/2015 за продажба на станови (до 21.04.2015)

Оглас број 3/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 180 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 3/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 13 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 3/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 30 станови во Охрид

 

Оглас бр. 3/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 24 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 3/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 7 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 3/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 2/2015 за продажба на станови (до 23.03.2015)

Оглас број 1/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 199 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 1/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 20 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 1/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 1/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 34 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 1/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 8 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 1/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас број 2/2015-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 193 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 2/2015-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на јавното наддавање се 18 изградени станбени единици со подруми во објект Довлеџик 2 Ламелa 2 и 3 во Битола.

 

Оглас бр. 2/2015-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 2/2015-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 34 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 2/2015-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 7 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 2/2015-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 1/2015 за продажба на станови (до 20.01.2015)

Оглас број 10/2014-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 207 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 10/2014-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 20 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 10/2014-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 10/2014-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 35 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 10/2014-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 8 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 10/2014-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Оглас 10/2014 за продажба на станови (до 22.12.2014)

Оглас број 8/2014-СК за продажба на 1 стан Скопје

Предмет на продажба 1 стан во Скопје

Оглас 9/2014 за продажба на станови (до 19.11.2014)

Оглас број 8/2014-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 88 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 8/2014-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 23 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 8/2014-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 8/2014-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 35 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 8/2014-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 8 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 8/2014-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

Најава на корисници

Оглас број 7/2014-СК за продажба на станови Скопје

Предмет на продажба се 100 станови на повеќе локации во Скопје

 

Оглас број 7/2014-БТ за продажба на станови Битола

Предмет на продажба се 26 станови во Битола во објект „Довлеџик 2“

 

Оглас бр. 7/2014-ОХ за продажба на станбен простор во Охрид

Предмет на продажба се 42 станови во Охрид

 

Оглас бр. 7/2014-СР за продажба на станбен простор во Струмица и Гевгелија

Предмет на продажба се 35 станови во Струмица и Гевгелија

 

Оглас бр. 7/2014-ПП за продажба на станбен простор во Прилеп

Предмет на продажба се 8 станови во Прилеп

 

Оглас бр. 7/2014-КО за продажба на станбен простор во Пехчево

Предмет на продажба се 15 станови во Пехчево

 

louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin soldes nike tn nike tn pas cher tn pas cher air max pas cher nike air max pas cher air max 90 pas cher louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin soldes louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin soldes louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin soldes louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin soldes air max pas cher nike air max pas cher air max 90 pas cher air max pas cher nike air max pas cher air max 90 pas cher nike tn nike tn pas cher tn pas cher air jordan air jordan pas cher jordan pas cher tiffany outlet tiffany outlet italia hogan outlet hogan outlet online scarpe hogan outlet nike tn nike tn pas cher air max tn pas cher moncler outlet moncler outlet online moncler sito ufficiale