Почетна

СКОПЈЕ

Понуда на станбен и деловен простор во Скопје. Каталог...

СТРУМИЦА

Понуда на станбен простор во Струмица

БИТОЛА

Понуда на станбен и деловен простор во Битола. Сите Понуди...

ОХРИД

Понуда на станбен и деловен простор во Охрид. Сите Понуди...

ПРИЛЕП

Понуда на станбен и деловен простор во Прилеп. Сите Понуди...

ПЕХЧЕВО

Понуда на станбен простор во Пехчево. Сите Понуди...

Покани и известувања

  • Интервју со Генерален директор

      Во интервју за македонската информативна агенција- МИА , Генералниот Директо…

  • Реакција

        АДСДП НА РМ не е надлежно за донесување и менување на деталните урбанис…

  • Соопштение

      “Се известуваат сите физички и правни лица дека деловните простории објавен…

Прес конференции

Banner Otchetnost 14

Оглас 01/2018 за продажба на станови ( 29.01.2018)

Најава на корисници

Адреса и Локација