Струмица

Социјални станови во Струмица

Во рамките на проектот за домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674, во Струмица во градба е објектот Ѓорѓи Василев 44 – 41 стан, катност на објектот е приземје + 5 ката.