Покани и известувања

11.12.2017 Јавен оглас за вработување

Јавен оглас за потреба од вработување работници       

Огласот е објавен во дневните весници Вечер и Коха на ден 11.12.2017 и трае 5 работни дена заклучно со 18.12.2017.Превземи

Адреса и Локација