Покани и известувања

Детално исчистена катната гаража Разловечко востание

 

Детално се исчистени сите осумнаесет нивоа на катната гаража Разловечко востание. Со максимална ангажираност на 20 – ина лица и употреба на специјални машини исчистени се лифтовите, епоксидниот под, тоалетите, скалишниот простор како и сијаличните места. Исфрлени се големи количества смет и отпадоци меѓу кои најмногу имаше лименки од разни пијалоци, скршени шишиња и отпушоци од цигари.

Ваквата акција е реализирана според редовниот годишен план на одржувањекој предвидува во наредниот период детално чистење и на нашите останати гаражи. АДСДП секогаш излегува во пресрет на потребите на корисниците на нашите катни гаражи. Сите забелешки и предлози во однос на хигиената можат да се пријават на телефонските броеви кои се истакнати на нашата интернет страница.