Покани и известувања

Барање за јавно извинување заради искажани невистини

По објавувањето на фејсбук статус во кој Џеват Исени – претседател на Одборот на Директори на АДСДП, наведе невистини и тенденциозни обвинувања на сметка на мојата чест и углед, барам негово извинување и јавно повлекување на текстот и видеото. Статусот кој беше пренесен од неколку медиуми има единствена цел мое дискредитирање во вршењето функција Генерален директор на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката.                                                                                                             

Од господинот Исени барам јавно да го објави извинувањето и да ги повлече текстот и видеото. Во спротивно, ќе бидам принуден против него да поведам граѓанска постапка за утврдување на одговорност за клевета, согласно одредбите на Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда.

 

 Генерален директор

 М-р Кристијан Трајковски