Огласи во тек

Оглас за јавна набавка број 04935/2019

 

 

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на проектна документација за Измени во тек на градба на подтрибинскиот простор на источна трибина на Националната Арена „Тодор Проески“ во Скопје.

Линк до ЕСЈН

Проектна документација.прилог