Покани и известувања

Известување за Оглас бр. 09/2019-СК

АДСДП ги известува клиентите дека во тековниот Оглас бр.09/2019 за продажба на комерцијален станбен простор и гаражни места по пат на усно позитивно јавно наддавање што беше објавен на 30.08.2019 година, поради настанати технички грешки во делот од објавата која се однесува  на Оглас бр. 09/2019-СК, истиот се одлага до исправување на истите. Истиот оглас ќе биде дополнително објавен на нашата интернет страница и тоа  согласно важечките услови за начин и постапка на продажба.