Прес конференции

23.01.2015 Тема на пресот: Закон за измена и дополна на Законот за домување

На 23.01.2015 година со почеток во 10:30 часот, во просториите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката - Скопје, се оддржа прес конференција на тема:

  • Закон за изменување и дополнување на Законот за домување

На поставените прашања одговараа генералниот директор на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката Цветко Грозданов и министерот за транспорт и врски Миле Јанакиески

Погледнете ја галеријата

Прес конференции

Адреса и Локација