Разловечко Востание

Катна гаража „Разловечко востание“ - Скопје

Катната Гаража "Разловечко востание"-Скопје се наоѓа на аголот на Булеварите Филип Втори Македонски и Мирче Ацев. Деловниот простор и гаражниот дел од објектот се третирани како два независни сегменти од градбата.

Гаражниот дел е ориентиран према Булеварот Мирче Ацев од каде што се наоѓа влезот и излезот во и од катната гаража додека деловниот дел од објектот е ориентиран кон двата булевари и сервисната улица од јужната страна на објектот. Гаражниот дел е со капацитет од 516 паркинг места сместени на 22 полунивои и е со висина од 28,80 м на највисокото паркинг ниво.

Деловниот простор се состои од подрум, приземје и пет ката, катовите се идентични сем петтиот кат кој е вовлечен и е со помала површина. Во деловните простории кои се наоѓаат во приземје и во подрум се влегува од аголот на двата булевари, додека во деловниот простор сместен на катовите се влегува преку приземје од јужната страна на објектот. Од јужната страна на објектот е сместен и резервен излез од подрумскиот дел на објектот.

Локација: ул. „Мирче Ацев“ број 2 Општина Центар Град Скопје (наспроти „Градски трговски центар“)

Број на паркинг места: 516 паркинг места сместени на 22 полунивоа и е со висина од 28,80 м на највисокото паркинг ниво 

 

 

Ценовник на услуги и надоместоци за користење на просторот на катната гаража „Разловечко востание - Скопје

 

 

    • Паркинг карта за паркирање за 1 час: 30 денари
    • Месечна паркинг карта за физички лица: 1.770 денари
    • Месечна паркинг карта за правни лица: 2.000 денари
  • Годишна паркинг карта за физички лица: 14.160 денари
  • Годишна паркинг карта за правни лица: 20.000 денари

 

Ценовникот се однесува за паркирање на Катна гаража "Разловечко Востание", Катна гаража "Кресненско Востание", Катна гаража "Солунски Конгрес",  Катна гаража "Смилевски Конгрес" и "Паркиралиште Центар" во Скопје:

 

За користење на три катни гаражи

месечен надоместок за физички лица ..................................3.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 35.500 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .4.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................ ..40.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на една  катна гаража и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................2.600 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 26.600 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .2.800 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица .................................. 28.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на две  катни гаражи и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................3.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 35.500 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .4.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица .................................. 40.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на три  катни гаражи и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................4.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 45.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .5.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................: 55.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на четири катни гаражи

месечен надоместок за физички лица ..................................4.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 45.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .5.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................ ..55.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

За користење на четири катни гаражи и паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................5.300 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 53.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .5.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................: 55.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

 

Трошокот за издавање на картицата изнесува 250 денари во моментот на плаќањето и истиот паѓа на товар на корисникот

Број на трансакциона с-ка: 200002809866504 Стопанска банка АД - Скопје

 

Барање за картичка

 

Кликнете на сликите за да ја погледнете галеријата

Локација на објектот