КГ „Солунски Конгрес“ - деловен простор

Понуда на деловните простории лоцирани во катната гаража "Солунски Конгрес"-Скопје

Слики од деловните простории лоцирани во катната гараража "Солунски Конгрес"-Скопје

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата со фотографии од објектот.

Катната гаража "Солунски Конгрес"-Скопје се наоѓа на Кеј 13 ти Ноември на Реката Вардар, непосредно до објектот на МЕПСО Деловниот простор и гаражниот дел од објектот се третирани како две по вертикала издвоени целини.

Гаражниот дел кој е со вграден автоматски систем за паркирање е сместен во две подземни и осум надземни нивои и едно полу ниво, додека деловниот простор е сместен во приземјето и на подкровјето на објектот и е ориентиран кон Реката Вардар. До и од гаражниот простор се пристапува преку рампа која е поставена паралелно со објектот на МЕПСО од страната на кејот.

Гаражниот дел е со капацитет од 280 паркинг места сместени на 10 нивои и едно полу ниво, највисокото паркинг ниво е на + 24,30 метри а најниското паркинг ниво е на -5,85метри. Деловниот простор - Кафе ресторанот се наоѓа на приземје, (ниво 0,00) и на Галерија (ниво +3,40м), Ресторанот се наоѓа на подкровје (последно ниво +26,80метри)

Во деловниот простор кој се наоѓа на приземје - Кафе Ресторан се пристапува од Кеј 13 ти Ноември,, на последното ниво - Ресторанот како и до првото подземно ниво – прием и оставање на возила се пристапува од Кеј 13 ти Ноември, преку две вертикални јадра –степениште/лифт.

Во економскит дел од објектот наменет за Кафе Ресторанот во приземје и Ресторанот на подкровјето на објектот се пристапува од југозападната страна на објектот. До подкровјето – економскиот дел на Ресторанот се пристигнува со издвоено вертикално јадро, степениште/лифт.

Основни податоци за секој од деловните простории што ги нудимe

Р.бројОпштинаИмотен лист / КПАдреса и бр. на деловен просторНивоЛокал бр.Површина м2 ШемаСлики
1 Центар И.Л 105253 Кеј 13-ти ноември бб поткровје   595 |+|

Локација на објектот