Капацитет

1КАПАЦИТЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АРЕНА ТОШЕ ПРОЕСКИ

 

Националната арена Тоше Проески е најголемиот спортски објект во Република Северна Македонија со капацитет од 33.011 посетители од кои 32.233 гледачи (од кои 48 посетители со телесен инвалидитет со придружник) , 494 посетители во ВИП ложа (од кои 4 посетители со телесен инвалидитет со придружник) и 284 новинари.

Со овој капацитет, Националната арена се вбројува во средно големи стадиони во Европа, додека на Балканскиот полуостров е еден од десетте најголеми стадиони.