Контакт

1КОНТАКТ 

НАЦИОНАЛНАТА АРЕНА ФИЛИП || МАКЕДОНСКИ 

 

ТЕЛЕФОН: 02/3228-462

 

 

Локација на Национална Арена Филип II Македонски