КГ"Кресненско Востание"- Скопје

Катна гаража „Кресненско Востание“ - Скопје

Локација: "Филип II Македонски" бр.9а Општина Центар Град Скопје

 

Информација: Во моментов не се издаваат нови месечни и годишни паркинг карти за физички и правни лица

 

Ценовник на услуги и надоместоци за користење на просторот на катната гаража

Промотивни цени

  • Паркинг карта за паркирање за 1 час: 30 денари
  • Месечна паркинг карта за физички лица: 1.000 денари
  • Месечна паркинг карта за правни лица: 2.000 денари
  • Годишна паркинг карта за физички лица: 10.000 денари
  • Годишна паркинг карта за правни лица: 20.000 денари

 

 Ценовникот се однесува за паркирање на Катна гаража "Разловечко Востание",Катна гаража "Кресненско Востание",Катна гаража "Солунски Конгрес" и "Паркиралиште Центар" во Скопје:

 

За користење на три катни гаражи

месечен надоместок за физички лица ..................................2.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 25.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .4.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................ ..40.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

За користење на две  катни гаражи паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................2.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 25.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .4.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица .................................. 25.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

За користење на три  катни гаражи паркинг Центар

месечен надоместок за физички лица ..................................3.000 денари со ДДВ

годишен надоместок за физички лица ................................ 30.000 денари со ДДВ

месечен надоместок за правни лица .................................. .5.500 денари со ДДВ

годишен надоместок за правни лица ................................: 55.000 денари со ДДВ

изработка на универзална чип картичка .................................250 денари со ДДВ

Трошокот за издавање на картицата изнесува 220 денари во моментот на плаќањето и истиот паѓа на товар на корисникот

Број на трансакциона с-ка: 200003066919608 Стопанска банка АД - Скопје

Барање за картичка

 

 

Кликнете на сликата за да ја погледнете галеријата

Локација на објектот