Станбен простор

Оглас број 11/2018-СК за продажба на станови во Скопје (10.09.2018)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 11/2018-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.09.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 45 станови во Скопје и тоа:

 

33 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

6 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.4 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

 

 

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 10.09.2018 до 17.09.2018

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата
3-та Македонска бригада во вторник (11.09.2018)  и петок (14.09.2018) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата
Реонски Центар Аеродром  во среда (12.09.2018) од 10:00 до 13:00 часот

 

Оглас број 11/2018-ПП за продажба на станови во Прилеп (10.09.2018)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 11/2018-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.09.2018)

 

Предмет на јавното наддавање се 4 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст,, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 10.09.2018 до 17.09.2018

Оглас број 11/2018-ОХ за продажба на станови во Охрид (10.09.2018)

рѕ

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 11/2018-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.09.2018)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 10.09.2018 до 17.09.2018

Оглас број 11/2018-КО за продажба на станови во Пехчево (10.09.2018)

Станбена зграда на на ул.„Борис Кидрич“ бр. 2

Сликата е со поглед од северозапад. Кликнете врз сликата за да ја погледнете во поголема резолуција

Оглас бр. 11/2018-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.09.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 10.09.2018 до 17.09.2018                                                  

Оглас број 11/2018-СР за продажба на станови во Срумица и Гевгелија (10.09.2018)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 11/2018-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (10.09.2018)

Предмет на јавното наддавање се:
1  станбена единица - изграден станбен простор со подрум во Струмица (погледнете го Каталог за објектот)
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст,, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 10.09.2018 до 17.09.2018

Адреса и Локација