Станбен простор

Оглас број 2/2019-СК за продажба на станови во Скопје (04.02.2019)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 2/2019-СК за продажба на станбен простор во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (04.02.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 25 станa и 5 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

 

20 СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ГРАДБА, ВО ОБЈЕКТ 3.1 (08.01) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА, У.Е. „Б“ на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 4 влезови.

Погледнете го Каталогот за овој објект.

5 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ГАРАЖИ ВО ОБЈЕКТ 3.2 (08.02) КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА на Бул. „III Македонска ударна бригада“ бб во СКОПЈЕ со 5 влезови.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.1 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.2 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.3 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.5 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

1 ИЗГРАДЕНИ СТАНБЕНИ ЕДИНИЦИ СО ПОДРУМИ И ПАРКИНГ МЕСТА ВО ОБЈЕКТ ГП 3.6 РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ.
Погледнете го Каталогот за овој објект.

5 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул.,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр.64А

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Објавата трае од 04.02.2019 до 11.02.2019                                  

 

Становите може да се видат на лице место во следниве термини:
- На локацијата 3-та Македонска бригада во вторник (05.02.2019) 
 и петок (08.02.2019) од 10:00 до 13:00 часот
- На локацијата Реонски Центар Аеродром  во четврток (07.02.2019) од 10:00 до 13:00 часот

 

Гаражни (паркинг) места може да се видат на лице место во следниoв термин:

- На локацијата Радио Бран во среда (06.02.2019) од 10:00 до 13:00 часот 

 

Оглас број 2/2018-СР за продажба на станови во Струмица и Гевгелија (04.02.2019)

Оглас бр. 2/2019-СР за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (04.02.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се: 
1 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Струмица (погледнете го Каталог за објектот
и 7 станбени единици - изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 04.02.2019 до 11.02.2019

Оглас број 2/2019-КО за продажба на станови во Пехчево (04.02.2019)

Оглас бр. 2/2019-КО за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (04.02.2018)

Предмет на јавното наддавање е изграден станбен простор со подруми и тоа 14 станбени единици во Пехчево (Каталог).

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 04.02.2019 до 11.02.2019

Оглас број 2/2019-ОХ за продажба на станови во Охрид (04.02.2019)

Оглас бр. 2/2019-ОХ за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (04.02.2019)

Предмет на јавното наддавање се 2 станбени единици во објект РАСАДНИК А2-5 У.Е 8

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете гоинтегралниот текстпријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Објавата трае од 04.02.2019 до 11.02.2019

Оглас број 2/2019-ПП за продажба на станови во Прилеп (04.02.2019)

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Оглас бр. 2/2019-ПП за продажба на станбен простор по пат на усно позитивно јавно наддавање (04.02.2019)

 

Предмет на јавното наддавање се 4 стана со подрумски простории во ОБЈЕКТ Табана на ул.„11-ти Октомври“

Погледнете го Каталогот за објектите

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

 

Објавата трае од 04.02.2019 до 11.02.2019

Нема активни огласи

Почитувани посетители,

Во овој момент нема активни огласи за продажба на станови.

Можете да ја разгледате архивата со поранешни огласи.