Завршени објекти
Ве покануваме на прес конференција 23.01.2015 во 10:30 часот на тема „Закон за изменување и дополнување на Законот за домување“

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Работен состанок одржан на 29.11.2017 година

 

Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и  Генералниот Директор на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката– Скопје М-р Кристијан Трајковски остварија работен состанок во седиштето на Акционерското друштво.

На состанокотсе разговараше за социјалното домување во Република Македонија односно за Проектот ФП 1674 како проект за изградба на станови за лица со социјален ризик и други ранливи групи, кој како проект е делумно финансиран од Банката за развој при Советот на Европа,

Министерот беше информиран за текот на досега превземените активности во однос на бојот на веќе изградени објекти и на кои локации, беше информиран кои објекти се во тек на градба како и за објекти кои се планирани и кои ќе се градат до 2020 година.

                                      

           Акционерско друштво за изградба и стопанисување

со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката