Покани и известувања

Соопштение 03.09.2018

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор се оградува од изјавата на Јанко Бачев

 

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје најостро ги осудува и ги отфрла како неосновани и тенденциозни обвинувањата за незаконско и неосновано постапување.

Акционерското друштво, сопственоста на предметниот недвижен имот, зграда поранешен хотел „Сплентид“ кој се лоцира на ул.Даме Груев во Скопје, ја има стекнато врз основа на Договор склучен на 13.05.1996 година, во време кога на територијата на Република Македонија сеуште не беше воведен системот на имотни листови. Целосната постапка на добивање на имотниот лист е во согласност со закон и со строго почитување на законските одредби, кои налагале на АД да го чека исходот на предметот за денационализација поднесен од лицето Д.П., пред имотот да се преземе во целосно владение. По завршување на оваа постапка, согласно која се обезбедува заштита на барањата на поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија, Акционерското друштво го упиша своето право на сопственост и доби имотен лист во месец Април 2018 година. Од овој момент, сите чекори преземени од Акционерското друштво се во насока на заштита на имотот на Република Македонија.

Акционерското друштво не постапува политички, целосните факти се утврдени со целосно почитување на строгите законски процедури, потврдени со теренска контрола на лице место. Впрочем, пошироката јавност знае да идентификува дека во конкретниов случај станува збор за поранешниот хотел „Сплендид“, поради што фактите дали станува збор за објект лоциран на ул. Даме Груев бр.1 или бр.10 се ирелеватни и се дадени со цел на манипулација на јавноста.

Акционерското друштво цврсто стои на постапката која ја спроведува и е целосно подготвена на сите надлежни институции да ја обезбеди целосната документација.

Акционерското друштво со должно почитување на сите заинтересирани страни, а строго почитувајќи го Уставот на Република Македонија, согласно кој„сите граѓани се еднакви пред законот“, уште еднаш најостро ги осудува сите дејствија, чија цел е обезбедување на политичка агенда и нарушување на професионалниот интегритет на ова Акционерско друштво. Напоменуваме дека Акционерското друштво неселективно и во иднина ќе продолжи да го спроведува законот и да го штити имотот од значење на Република Македонија.

Оглас за вработување

Оглас за вработување објaвен во дневните весници Слободен печат и Коха на ден 20.08.2018.......овде

Интервју со Генерален директор

 

Во интервју за македонската информативна агенција- МИА , Генералниот Директор на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката- Скопје ,М-р      Кристијан Трајковски зборува за затекнатите состојби во АДСДП, плановите за градење комерцијални и социјални станови, проблемите со кои се соочуваат од административен аспект....Интервјуто е достапно на следниот линк....овде

 

Реакција

 

 

АДСДП НА РМ не е надлежно за донесување и менување на деталните урбанистички планови 

 

Во врска со реакциите во јавноста во однос на евентуална изградба на 60- катници на просторот кај хотелот Холидеј ин, АДСДП е должно да го напомене следното: АДСДП гради согласно годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбен простор во сопственост на РМ која е е донесена од Владата и е изготвена врз основа на деталните убанистички планови. . Оваа програма АДСДП ја изготвува и ја доставува како предлог до Министерството за транспорт и врски, а Владата ја одобрува. Напоменуваме дека годишната програма се носи врз основа на деталните урбанистички планови кои ги изготвуваат единиците на локалната самоуправа ,односно општините , и тоа согласно потребите за комерцијални и социјални станови како и деловни објекти. Токму општините одлучуваат за намената на локациите и за површината на градбите.

АДСДП секогаш до сега , и во иднина ќе продолжи да ги почитува законските прописи на важечките урбанистички планови. Во интервјуто за МИА, Генералниот Директор Кристијан Трајковски посочи дека локацијата е идеална за изградба на современ бизнис центар, но конечната одлука треба да ја донесат надлежните институции, секако имајќи предвид дека конечниот глас ќе го имаат граѓаните. АДСДП останува и натаму на својата основна задача, а а таа е обезбедување развој на економски план како за државата, така и за нашето АДСДП што во пракса значи привлекување на домашни и странски инвестиции.

Доколку некои од градоначалниците се на став дека одредени градби не треба да бидат предвидени во деталните урбанистички планови, сметаме дека до сега имаа време да ги изменат овие планови, или да покренат иницијатива за нивна измена.

Се додека деталните урбанистички планови се важечки, тие произведуваат правна основа за идни градби.

Соопштение

 

“Се известуваат сите физички и правни лица дека деловните простории објавени под реден бр.1,2,3,5,7,8,9,10,12,13,15,17,20,22,23,29 и 32 се повлекуваат од објавата и истите не се предмет на издавање под закуп по Објава бр.5/2018-СК.“

Адреса и Локација