Архива на повици
Грешка
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder galerija/deloven/rbran is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Архива на повици за интерес

[sigplus] Critical error: Image gallery folder galerija/deloven/rbran is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

{gallery maxcount=2 lightbox=boxplus lightbox:thumbs=outside width=125 height=87}galerija/deloven/rbran/{/gallery} {gallery maxcount=2 lightbox=boxplus lightbox:thumbs=outside width=125 height=87}galerija/deloven/rca/{/gallery}{gallery maxcount=2 lightbox=boxplus lightbox:thumbs=outside width=125 height=87}galerija/deloven/makbrig/{/gallery}

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Повик за интерес - продажба на деловен простор во Скопје (23.09.2015)

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката објавува ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС за продажба на деловен простор во Скопје на следниве локации:

  • Продажба на деловен простор во Центар на ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр. 64A (Радио бран)
  • Продажба на деловен простор во Реонски Центар Аеродром на ул. „1613“ бр. 2 и ул. „1612“ бр. 3 и 7
  • Продажба на деловен простор во Аеродром на бул. „3-та Македонска Ударна Бригада“ бр. 43 .

За подетални информации за повикот, преземете го интегралниот текст.

 

Кликнете врз сликите за да ја погледнете галеријата

Повик за интерес, катна гаража „Разловечко востание“ (голем ринг), на ул. „Мирче Ацев“ бр. 2 во Скопје (15.08.2014)

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката ги известува сите правни и физички лица (домашни и странски) дека во КАТНАТА ГАРАЖА „РАЗЛОВЕЧКО ВОСТАНИЕ“ - (ГОЛЕМ РИНГ) на ул. „Мирче Ацев“ бр. 2 во Скопје, располага со деловен простор со вкупна површина од 3.171,50 м2 и истиот може да биде предмет на закуп.

За подетални информации за повикот, преземете го интегралниот текст, Каталогот и прегледот на површините.